Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach::Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

Patron szkoły

 Stanisław Mikołajczyk, pseudonim Stem (1901-1966), polityk, działacz ludowy. Powstaniec wielkopolski i ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast od 1922, 1930-1931 członek Rady Naczelnej. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej (1928). W latach 1930-1935 poseł na sejm. 1933-1936 wiceprezes Stronnictwa Ludowego. Uczestnik wojny obronnej we wrześniu 1939, po klęsce Polski przedostał się do Francji, następnie Wielkiej Brytanii.

 

W latach 1939-1940 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej,  następnie do 1943 wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych rządu polskiego na uchodźstwie. Od lipca 1943 do listopada 1944 premier. W sierpniu 1945 powołany na urząd wicepremiera powstałego zgodnie z porozumieniami jałtańskimi  oraz wynikami konferencji moskiewskiej w lipcu tegoż roku – Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, który grupował komunistów i polityków emigracyjnych. Jednocześnie wybrany na wiceprezesa, a po śmierci          W. Witosa na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Zasadnicze różnice zdań i poglądów politycznych między Mikołajczykiem i komunistami, rozbieżności dotyczące istoty sojuszu z ZSSR, kształtu przyszłego ustroju politycznego Polski, sprowadziły na Mikołajczyka i całe Stronnictwo ataki ze strony komunistów. Zagrożony aresztowaniem, w 1947 wyjechał z kraju. Do końca życia przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych.

 

Prochy Stanisława Mikołajczyka oraz jego żony zostały sprowadzone 2.VI. 2000 do Polski i dwa dni później pochowane na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.