Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach::Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach

Historia szkoły

Szkołę publiczną utworzono w Borzęcicach w 1840 roku na mocy decyzji Królewskiego Kolegium Szkolnego, lekcje odbywały się w prywatnym domu. 

         Dopiero w 1883r. oddano do użytku budynek szkolny- był to budynek parterowy o dwóch izbach lekcyjnych       z mieszkaniem dla nauczyciela. Rozbudowę przeprowadzono w 1913 roku. Naukę przerwano na rok. Klasy młodsze chodziły do Galewa, starsze do Wałkowa. Otwarcie nowego budynku nastąpiło w 1914 roku. Funkcje kierownicze przed II wojną światową pełnili: Korzeniewski, Doktor i Sajdak, oprócz tego nauczycielami byli: Ludwik Piechota, Czesław Mocek, Genowefa Bogusławska, Zachmanówna.  

         W okresie II wojny światowej szkoła była zamknięta dla dzieci polskich, uczyły się w niej dzieci niemieckie. Dzieci polskie uczyły się w Galewie. Taki stan trwał do 24 stycznia 1945r., kiedy to do wsi wkroczyły wojska radzieckie. 

Po ucieczce Niemców zaczęto myśleć o uruchomieniu szkoły. W dniu 11 lutego 1945r. rozpoczęto naukę. Do pracy przystąpili nauczyciele: Genowefa Bogusławska, Józefa Hencel, Tomasz Bogusławski, Stefania Sławniewicz i kierownik Jan Sajdak. 

Po wojnie funkcje kierownicze w szkole pełnili:

                    Jan Sajdak, Tomasz Bogusławski do 1970r.

                    Jerzy Wiedemann  1970- 1974

                    Stanisław Półrolniczak  1974- 1988

                    mgr Felicja Kaczmarek  1988-  2008

                    mgr Loretta Białek  2008-2011

  Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr Bartłomiej Rogala.


Kolejna rozbudowa szkoły miała miejsce w 1977 roku. W grudniu 1979r. do użytku oddano budynek z elementów drewnianych. Mieściły się w nim dwa oddziały przedszkolne, sala lekcyjna, zastępcza sala gimnastyczna, stołówka i kuchnia.

  W związku z tym, że drugi budynek wymagał coraz większych nakładów finansowych, władze samorządowe podjęły decyzję o rozbudowie szkoły. Prace budowlane rozpoczęto 21 lipca 2009r., zakończono 28 sierpnia 2010r.    Na rok nasze szkolne boisko przeobraziło się w wielki plac budowy. W wyniku rozbudowy powstał kompleks dydaktyczno-sportowy połączony z istniejącym już budynkiem szkoły. W nowo wybudowanej części  znajdują się sale dydaktyczne dla klas I-III, sekretariat, gabinet dyrektora, sale oddziałów przedszkolnych, szatnie dla przedszkolaków, stołówka z aneksem kuchennym, sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz kotłownia. 

Obecnie w szkole uczy się 72 uczniów i 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli i pięciu pracowników niepedagogicznych. Szkoła oferuje swoim uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania.